Disclaimer

Hoewel we streven naar het verspreiden van bijgewerkte en nauwkeurige informatie, kunnen er onvolkomenheden van verschillende aard voorkomen in de informatie die we verstrekken. Als we op de hoogte worden gesteld van eventuele onjuistheden, zullen we deze zo snel mogelijk corrigeren. We bieden de informatie aan zonder enige garantie. Zowel Houvast als de eigenaar van deze website zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het systeem van de bezoeker als gevolg van malware of andere schadelijke toepassingen, zelfs als er voorzorgsmaatregelen zijn genomen op de site. Houvast wijst elke aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door dergelijke schadelijke toepassingen en het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om zijn systeem uit te rusten met up-to-date malwarescanners en firewalls.

Houvast behoudt uitdrukkelijk het recht om de informatie op de site op elk moment te wijzigen. Zowel Houvast als de eigenaar van deze website kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie op deze website en elke aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website is uitgesloten. We kunnen niet garanderen dat de site foutloos en/of ononderbroken zal functioneren.

Belangrijk

De informatie op deze website dient niet te worden opgevat als een aanbod voor het aan- of verkopen van producten of diensten, maar eerder als een uitnodiging tot het doen van biedingen. Wij streven naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de prijzen op onze website. Eventuele fouten die daarbij optreden als gevolg van programmeer- en/of typfouten vormen echter geen basis voor een geldige overeenkomst. De documenten die kunnen worden gedownload van deze website zijn louter informatief van aard.

Links naar andere websites

Enkele documenten op deze website verwijzen naar of suggereren informatie van andere organisaties. Hoewel Houvast ernaar streeft om alleen relevante, bijgewerkte en nauwkeurige externe informatie te vermelden, kan dit niet worden gegarandeerd. De partners, organisaties en internetadressen die op deze site worden vermeld, worden objectief geselecteerd om onze sitebezoekers de meest volledige informatie te bieden. We kunnen echter niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig en bijgewerkt is. De vermelding van deze partners en/of verwijzing naar producten houdt geen aanbeveling in boven andere gelijkaardige bedrijven of producten die niet op onze site worden vermeld. Houvast is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke externe websites.

Adviezen via de website

Als er op deze website advies wordt gegeven over persoonlijke en/of zakelijke beslissingen van medische, juridische, financiële of andere aard, dan zijn deze adviezen niet gegarandeerd en kan Houvast hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Het is altijd raadzaam om een deskundige te raadplegen voor specifiek advies aangepast aan uw situatie. Het indienen van informatieaanvragen of offerteaanvragen via de contactformulieren op deze website schept geen verbintenis voor een van beide partijen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, waaronder teksten, tekeningen, ontwerpen, grafische elementen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software (zowel bron- als objectcode), benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere materialen, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van Houvast of derden. Het is niet toegestaan om deze informatie op te slaan (behalve voor het bekijken van de website), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verkopen, over te dragen of enige rechten hierop aan derden te verlenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Houvast.

Om deze website te gebruiken, gaat u akkoord om

  • De informatie op deze website niet te gebruiken op een manier die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten.
  • De website niet te gebruiken op een manier die schade toebrengt, verandert, onderbreekt, stopt of de efficiëntie ervan belemmert, bijvoorbeeld door middel van het gebruik van een automatisch systeem (zoals DDoS).
  • Niet proberen om de veiligheidsmaatregelen van de website te omzeilen.
  • Geen toegang te verkrijgen tot delen van de website waarvoor u geen toestemming hebt, zoals de back-end van de website.
  • De website niet te gebruiken voor het verzenden of plaatsen van computervirussen, of voor het verzenden of plaatsen van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
  • De website niet te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, maar niet beperkt tot, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • De website niet te gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving.