Verzekeringen voor ondernemingen

Aansprakelijkheid

Als particulier sluit je een BA familiale polis af om je aansprakelijkheid te verzekeren. Maar ook voor je professionele activiteiten bestaat er een verzekering om je hiertegen te beschermen. Tijdens de uitvoering van je werkzaamheden kan je namelijk schade veroorzaken aan derden, zowel fysieke als materiële schade. Dit kan zowel tijdens de uitoefening van je activiteiten (BA uitbating) als na de oplevering ervan (BA na levering) gebeuren.

Voor intellectuele beroepen is er nog een extra dekking mogelijk in de vorm van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt contractuele schade die je veroorzaakt aan derden als gevolg van fouten in de uitoefening van je beroep. Dit is een maatwerkverzekering die we in overleg met jou kunnen afsluiten.

Verzekering objectieve aansprakelijkheid

Uitbaters van openbare ruimtes zoals horecazaken, bioscopen, discotheken, culturele centra en sportzalen, zijn wettelijk verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen brand en ontploffing. Het woord “objectief” geeft aan dat de uitbater niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade en er geen fout bewezen hoeft te worden om de slachtoffers te vergoeden. Het negeren van deze wettelijke verplichting kan leiden tot strafrechtelijke sancties en zelfs de sluiting van de zaak of instelling.

Bestuurdersverzekering

Als bestuurder of zaakvoerder van een onderneming kunnen bepaalde nalatigheden of fouten u duur komen te staan, zelfs als het om uw persoonlijk vermogen gaat. Gelukkig kunt u uw privévermogen volledig beschermen met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid voor eventuele fouten die u tijdens uw mandaat als bestuurder of zaakvoerder hebt begaan.

Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten als u personeel in dienst heeft. Deze verzekering dekt niet alleen de arbeidsongevallen die uw werknemers tijdens het werk overkomen, maar ook ongevallen die plaatsvinden op weg van en naar het werk. De verzekering vergoedt medische kosten en loonverlies bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, waarbij de vergoeding is gebaseerd op het wettelijk plafond. Dit betekent dat werknemers met een hoger loon een lagere vergoeding ontvangen als ze door een arbeidsongeval arbeidsongeschikt raken, omdat de vergoeding wordt berekend op basis van een lager loon dan hun werkelijke salaris. Om dit op te vangen, kunt u ervoor kiezen om het deel van het loon dat het wettelijke plafond overschrijdt ook te verzekeren.

Motorvoertuigen

Bedrijven hebben vaak meerdere voertuigen ter beschikking, waaronder personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens. Als u deze voertuigen wilt verzekeren, moet u rekening houden met de verplichte verzekering, maar ook met dekking voor voertuigschade, zoals glasbreuk, diefstal en schade veroorzaakt door natuurelementen. Het is ook mogelijk om de goederen en het materiaal dat vervoerd wordt te verzekeren. Als u meer dan 10 bedrijfsvoertuigen hebt, kunt u een vlootpolis afsluiten die op maat is gemaakt met voordelige tarieven.

Verzekering patrimonium

Het is cruciaal om je bedrijfsgebouwen te beschermen tegen financiële risico’s zoals brand, waterschade, stormschade en diefstalschade. Bovendien wil je je werktuigen, machines en voorraden ook beschermen tegen deze gevaren. Een volledige brandverzekering dekt niet alleen deze risico’s, maar omvat ook een dekking voor bedrijfsschade. Dit houdt in dat je verzekerd bent tegen omzetverlies als gevolg van onbruikbaarheid van je bedrijfsvermogen door bovengenoemde risico’s. Indien gewenst, kun je je kostbare machines verzekeren tegen alle risico’s met een machinebreukverzekering. Vergeet ook niet om je kostbare elektrische en elektronische apparaten te verzekeren.

Rechtsbijstand

Als zelfstandige of bedrijfsleider kunt u geconfronteerd worden met diverse professionele geschillen, zoals met een klant, een leverancier, een werknemer of de fiscale administratie. De kosten van een conflict kunnen snel oplopen. Met een rechtsbijstandsverzekering op maat kunt u echter geholpen worden bij verschillende juridische kwesties met betrekking tot uw onderneming en koopt u gemoedsrust. Zo hoeft u geen angst te hebben om gebruik te maken van het rechtssysteem.

Groepsverzekering hospitalisatie

Het verstrekken van een zorgverzekering aan uw werknemers is een gunstige manier om het salarispakket te optimaliseren en een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde te bieden.

Groepsverzekering spaarplan

Door enkel te vertrouwen op het wettelijk pensioen moet je vaak inboeten op je inkomen na je pensioenleeftijd. Om dit aan te vullen kan je tijdens je loopbaan een aanvullend pensioen opbouwen. Dit biedt een mooie aanvulling op je wettelijk pensioen.

VAPZ

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een voordelige manier om een aanvullend pensioen op te bouwen. Via uw VAPZ betaalt u minder belastingen en sociale bijdragen, waardoor u tot 20,50% van uw premie kunt recupereren dankzij de besparing op de sociale bijdragen. Bovendien kunt u via de fiscale weg tot 53,50% van uw premie besparen (inclusief een gemeentebelasting van 7%). U kunt genieten van een gewaarborgd rendement en eventuele winstdeling, of u nu een zelfstandige bent met of zonder vennootschap.

IPT

Als zelfstandige bedrijfsleider die werkt via een vennootschap is een Individuele Pensioentoezegging een zeer voordelige manier om een aanvullend pensioen op te bouwen. U ontvangt een gewaarborgd rendement, dat mogelijk aangevuld wordt met een winstdeling. De premies worden betaald door uw vennootschap en u bent de verzekerde en begunstigde op termijn. Zelfs in het geval dat uw vennootschap failliet gaat, blijven de opgebouwde reserves behouden.

RIZIV

Indien u als zelfstandige arts, tandarts, kinesitherapeut, apotheker, logopedist of verpleegkundige geconventioneerd bent, heeft u recht op een RIZIV-tussenkomst. Dit bedrag wordt rechtstreeks gestort in een verzekeringscontract dat vergelijkbaar is met een sociaal VAPZ. U ontvangt een gegarandeerd rendement, dat eventueel kan worden aangevuld met een winstdeling. Voor de laatste informatie over de tussenkomsten voor elk beroep, kunt u terecht op de website van het RIZIV, www.riziv.fgov.be.

Gewaarborgd inkomen

Stel dat u door een ernstige ziekte of ongeval langdurig niet in staat bent om te werken, dan verliest u uw inkomen en is de financiële hulp van de sociale zekerheid doorgaans ontoereikend. Om dit op te vangen, biedt de verzekering Gewaarborgd Inkomen een vervangingsinkomen dat het verlies van uw beroepsinkomsten compenseert.