Verzekeringen voor particulieren

Familiale verzekering

Zorg ervoor dat jij en jouw gezin beschermd zijn tegen onbedoelde schade aan anderen. Of het nu gaat om kattenkwaad of een ongelukje door kinderen, onverwacht agressief gedrag van een huisdier of gewoon een moment van onhandigheid waardoor je schade toebrengt aan iemand anders, de kosten kunnen hoog oplopen. Een familiale verzekering biedt bescherming tegen deze risico’s. Bovendien zijn er verlaagde tarieven beschikbaar voor alleenstaanden, jongeren en 60-plussers. Met lage premies en uitgebreide dekking is deze verzekering onmisbaar!

Brandverzekering

Bescherm een van je belangrijkste investeringen tegen diverse gevaren, zoals brand, waterschade, stormschade, vandalisme en meer. Zelfs je persoonlijke bezittingen kunnen gedekt worden, inclusief diefstal of schade als gevolg van diefstal. Een goede brandverzekering biedt ook dekking voor zonnepanelen en houdt rekening met de nieuwste bouwnormen. Het is interessant om te weten dat de diefstaldekking veel verder gaat dan enkel diefstal in je woning. Het dekt ook diefstal in je vakantieverblijf en diefstal op straat met geweld.

Autoverzekering

Elk gemotoriseerd motorrijtuig dat zich op de openbare weg bevindt, is wettelijk verplicht om verzekerd te zijn. Deze verzekering kan worden uitgebreid met optionele dekkingen, zoals een omniumverzekering, bestuurdersverzekering, bijstandsverzekering en rechtsbijstandverzekering, die al dan niet geïntegreerd kunnen worden in één contract.

Sommige verzekeraars bieden ook een kilometerverzekering aan, die een extra korting kan opleveren, net als veiligheidsopties en groene wagens.

Als je geen verzekeraar kunt vinden voor je autoverzekering, kun je altijd terecht bij het tariferingsbureau. Zij zullen afhankelijk van je situatie een premie en voorwaarden bepalen en aangeven bij welke verzekeraar je deze voorwaarden moet afsluiten.

Motorverzekering

Net zoals de autoverzekering is dit ook een verplichte verzekering. Afhankelijk van je leeftijd kun je nieuwe motoren ook verzekeren met een omniumverzekering. Het is ook verstandig om een ongevallenverzekering af te sluiten (met dekking voor medische kosten, blijvende invaliditeit en overlijden) om jezelf als bestuurder te beschermen tegen lichamelijke schade. Motorfietsen blijven namelijk zeer kwetsbaar in het verkeer. Als je zowel een auto als een motor hebt, kun je profiteren van een gereduceerd tarief voor de motorverzekering.

Bijstandsverzekering

Wil je alleen pechverhelping voor je auto, met of zonder vervangwagen? Of wil je ook personenbijstand als je per vliegtuig op reis gaat? Moet je bagage verzekerd zijn? Overweeg je een annulerings- of reisonderbrekingsverzekering? Gaat het om een reis binnen Europa of wereldwijd? Bijstandsverzekeringen kunnen op maat worden aangeboden.

Vertel ons zeker over je reisplannen, want er zijn belangrijke details waar je rekening mee moet houden, afhankelijk van de reisperiode en het land waar je naartoe gaat.

Bestuurdersverzekering

In de autoverzekering is de bestuurder de enige persoon die niet beschermd is tegen letselschade (medische kosten, blijvende invaliditeit of overlijden). De inzittenden, oftewel passagiers, zijn allemaal automatisch gedekt door de verplichte autoverzekering van het voertuig. Als de tegenpartij in fout is, krijg je van hen natuurlijk een vergoeding. Maar als er discussie is over de aansprakelijkheid en het dossier jarenlang voortsleept voor de rechtbank, kunnen de medische kosten blijven oplopen en wachten deze niet. Daarnaast verschilt de schadevergoeding van land tot land. Met een eigen bestuurdersverzekering ben je verzekerd volgens de Belgische wetgeving.

Fietsverzekering

Bij ons kan je je fiets verzekeren in omnium, inclusief diefstal. De premie en diefstalvoorwaarden worden bepaald op basis van het type fiets, de leeftijd en de waarde ervan. Om ervoor te zorgen dat je fiets goed beveiligd is, raden we aan om minstens een ART graad 2 slot te gebruiken en je fiets altijd stevig vast te maken aan een vast object in de muur of grond, en niet aan een andere fiets of gewoon op slot in een gemeenschappelijke gang van een appartementsgebouw.

Bij zo’n dekking is er meestal ook een bijstandsdekking inbegrepen voor het geval je fietspech hebt.

Rechtsbijstandverzekering

U heeft als burger verschillende rechten, maar vaak worden deze niet benut omdat men niet weet waar men naartoe moet of welke kosten er verbonden zijn aan een juridische procedure. Het is mogelijk om u te verzekeren voor verschillende juridische kwesties, zoals rechtsbijstand voor voertuigen, woningen (na brand), privéleven en contractuele geschillen. Het is aanbevolen om deze dekkingen te combineren in één globale rechtsbijstandspolis bij een onafhankelijke rechtsbijstandverzekeraar voor de beste dekkingen tegen een concurrerende premie. U kunt de polis ook eenvoudig uitbreiden wanneer er nieuwe risico’s ontstaan. Recent heeft de overheid een modelpolis geïntroduceerd met minimale voorwaarden die fiscaal aftrekbaar zijn in de personenbelasting (tot 124€ belastingvoordeel) om iedereen betaalbare toegang tot het recht te geven. Met deze polis geniet u van een complete juridische bescherming zonder angst voor extra advocaatkosten, gerechtskosten, kosten van een deurwaarder of experts..

Blokpolis / Mede-eigendom

Een brandverzekering voor een Vereniging van Mede-eigenaars (VME) die gezamenlijk een gebouw bezitten, zoals een appartementsgebouw met zes appartementen, is nodig. Volgens de basisakte van het gebouw zijn alle eigenaren verplicht om deel te nemen aan een blokpolis. Deze polis dekt zowel de privé- als de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Het voordeel hiervan is dat de schaderegeling vereenvoudigd wordt, omdat slechts één verzekeringsmaatschappij moet worden aangesproken.

Wij bieden volledige oplossingen aan voor de verzekering van het gehele gebouw tegen brand en gerelateerde risico’s, evenals de aansprakelijkheid van de mede-eigenaars, de commissaris van de rekeningen en de mede-eigenaar die de taken van de syndicus vervult. De verzekering voor de laatstgenoemde is verplicht.

 

Verzekering alle bouwplaatsrisico’s (ABR)

Heeft u schade geleden op de bouwplaats, bijvoorbeeld door diefstal van bouwmaterialen, verzakking van aangrenzende gebouwen of hinder voor buren zonder aansprakelijke partij? Een bouwplaats kent vele risico’s, zoals weersomstandigheden en onvoorzichtigheden van aannemers, onderaannemers en de bouwheer zelf. Om u te beschermen tegen deze risico’s, biedt een ABR-verzekering uitkomst. ABR staat voor alle bouwplaatsrisico’s en dekt eventuele schade die ontstaat zonder dat er een duidelijke fout of aansprakelijke partij kan worden aangewezen. In tegenstelling tot het verhalen van schade op een architect of aannemer, waarbij u moet bewijzen dat zij een fout begingen, zal de ABR-verzekeraar de schade vergoeden en hoeft u zich geen zorgen te maken over gerechtelijke procedures of kosten.

Hospitalisatieverzekering

Zorg goed voor jezelf door te kiezen voor een goede hospitalisatieverzekering en erbij te blijven. Hierdoor voorkom je een steeds hogere instapleeftijd en mogelijk uitsluitingen vanwege medische antecedenten. Als je via je werkgever een aanbieding krijgt, kun je een wachtpolis afsluiten om deze later om te zetten naar een volledige dekking als je werkgever geen aanbod meer heeft. Met een wachtpolis blijft je instapleeftijd en medische verleden bevroren, waardoor je altijd verzekerd bent van een goede dekking! Het is belangrijk op te merken dat er grote verschillen zijn tussen de dekkingen die privéverzekeraars en ziekenfondsen aanbieden. Een ziekenfonds biedt over het algemeen lagere premies aan, maar heeft ook beperktere dekkingen.

Ongevallenverzekering

Je privéleven kan ook risico’s met zich meebrengen waar je je tegen kunt verzekeren. In feite komen er meer ongevallen voor in het privéleven dan in het verkeer. Een op maat gemaakte verzekering kan worden samengesteld voor jou alleen of voor jouw hele gezin. Deze verzekering kan bestaan uit een dekking voor overlijden, blijvende invaliditeit, tijdelijke invaliditeit, dagvergoedingen en medische kosten.

Mensen sluiten vaak een schuldsaldoverzekering af om zich te beschermen tegen de financiële gevolgen van het overlijden van hun partner. Maar wat als je niet overlijdt, maar wel ernstig zorgbehoevend wordt en het onmogelijk is om nog een extra inkomen te voorzien in het huishouden?

Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering is nog niet zo bekend in België als in Nederland, maar het is een verzekering die iedereen vroeg of laat nodig zal hebben. Door het betalen van een kleine maandelijkse premie kan je je uitvaart op voorhand regelen en kan je jouw persoonlijke wensen laten uitvoeren zonder dat jouw nabestaanden met de kosten worden geconfronteerd. Een belangrijke extra dienst die wordt aangeboden, is de zorgconsulent die helpt bij de administratieve taken die bij een overlijden komen kijken. Dit kan een grote hulp zijn tijdens een moeilijke periode van rouw waarin je hoofd niet staat naar administratieve beslommeringen.

Huisdierenverzekering

Bij ons kun je ook een medische zorgverzekering afsluiten voor jouw hond of kat. Met deze verzekering worden de kosten van de dierenarts vergoed. Dit geldt zowel voor medische behandelingen vanwege ziekte of ongevallen als voor preventieve zorg.

Pensioensparen

Als je na je pensionering je huidige levensstandaard wilt behouden, is het belangrijk om zelf te zorgen voor een generatiepact. Vertrouw niet alleen op je beperkte wettelijke pensioen, maar zorg zelf voor aanvullend kapitaal. Maak gebruik van de voordelen van een aanvullende pensioenspaarverzekering, waarbij tot 30% van de gespaarde premie fiscaal aftrekbaar is in de personenbelasting.

Lange termijnsparen

Deze spaarvorm werkt op dezelfde manier als pensioensparen, maar hier ligt de fiscaal maximaal toegestane spaarpremie een stuk hoger. Bovendien is tot 30% van de premies fiscaal aftrekbaar. Het exacte spaarbedrag is afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Deze formule is vooral aantrekkelijk voor mensen die geen gebruik kunnen maken van de woonbonus of de regionale variant ervan.

Schuldsaldoverzekering

Heeft u onlangs een hypothecaire lening afgesloten om een huis of appartement te kopen? Heeft u nagedacht over wat er zou gebeuren als u voortijdig komt te overlijden? Hoe zullen uw erfgenamen de lening terugbetalen? Om deze risico’s te dekken, kan er een schuldsaldoverzekering worden afgesloten bij het aangaan van een hypothecaire lening. Als u komt te overlijden voordat de lening volledig is terugbetaald, zal de verzekeraar het verzekerde kapitaal uitkeren.

Beleggingsverzekering

Naast minder risicovolle beleggingsopties bieden wij ook meer risicovolle beleggingsmogelijkheden aan. Hierbij investeert u eenmalig of periodiek in fondsen die beheerd worden door de fondsbeheerders van onze verzekeringspartners.